Analfabetism

Senaste publiceringen

Analfabetism

Nästan 13 procent av den svenska vuxna befolkningen har inte tillräckliga läsfärdigheter. Detta motsvarar ungefär 780000 personer i åldern 16 till 65 år. Ändå är analfabetism ett ämne vi sällan talar om i Sverige, denna bok ämnar att ändra på det. Här varvas personliga historier om att leva och arbeta med analfabetism, med forskning och tips.

Om mig

Gulistan Kavak

Socionom, författare och föreläsare

Mer än var tionde svensk har läs- och skrivsvårigheter. Gulistan Kavak växte upp i Stockholm med föräldrar som varken kunde läsa eller skriva.
Nu har Gulistan Kavak skrivit två böcker med syfte att öka medvetenheten om analfabetism. ”Analfabetism – det osynliga funktionshindret” och ”Min mamma kan inte läsa och skriva”

Instagram

Analfabetism
Min mamma kan inte läsa och skriva

Böcker

Analfabetism

Analfabetism - det osynliga funktionshindret

Min mamma kan inte läsa och skriva

Min mamma kan inte läsa och skriva

Rulla till toppen