Om Gulistan Kavak

Mer än var tionde svensk har läs- och skrivsvårigheter. Gulistan Kavak växte upp i Stockholm med föräldrar som varken kunde läsa eller skriva.
Nu har Gulistan Kavak skrivit två böcker med syfte att öka medvetenheten om analfabetism. ”Analfabetism – det osynliga funktionshindret” och ”Min mamma kan inte läsa och skriva”

Gulistan Kavak

Socionom, författare och föreläsare

Gulistan Kavak (född 1990) har en socionomexamen och studerar till fil.mag. i socialt arbete.

Analfabetism- det osynliga funktionshindret är hennes debutbok. Under år 2022 kommer även hennes barnbok ut på samma ämne, Min mamma kan inte läsa och skriva. Temat analfabetism ligger henne varmt om hjärtat eftersom hon är uppväxt med föräldrar som aldrig fått möjlighet att gå i skolan. Gulistan Kavak har också senare i sin yrkesroll stött på många föräldrar och barn som varit i liknande situation. Med denna bok vill hon berätta sin och deras historier och belysa ett dolt problem som finns såväl på skolgården som i riksdagen.

Gulistan Kavak bor i Stockholm och jobbar som skolkurator.

Gulistan Kavak

Analfabetism - det osynliga funktionshindret

Nästan 13 procent av den svenska vuxna befolkningen har inte tillräckliga läsfärdigheter. Detta motsvarar ungefär 780 000 personer i åldern 16 till 65 år. Ändå är analfabetism ett ämne vi sällan talar om i Sverige, denna bok ämnar att ändra på det. Här varvas personliga historier om att leva och arbeta med analfabetism, med forskning och tips.

Analfabetism
Rulla till toppen